hem / verksamhet

Seminarier

Från Advokat till AI
15 september 2022

 

Rättssäkerheten vid beslut enligt lagen om särskilda bestämmelser vid vård av unga (LVU)
24 november 2021

 

Rättssäkerheten i kristider
20 januari 2021

 

Hoten mot demokratin
4 november 2019

 

Professionella känslor i domstolen
27 mars 2019

 

Rättsstaten - idé och verklighet - Tioårsjubileum
22 november 2018

 

Rättssäkerhet i beskattningen
14 september 2018

 

Får alla felaktigt dömda resning? - En central rättssäkerhetsfråga
27 november 2017

 

Rätten till asyl
19 maj 2017

 

Etik och juridik
28 november 2016

 

Att ha råd till sin rätt
18 april 2016

 

Rättsstaten - idé och verklighet
23 november 2015

 

Brottmål och Massmedia
20 april 2015

 

Rättssäkerhet under förundersökning i brottmål
21 november 2014

 

Brottsoffer i rättskedjan
4 april 2014

 

Sveriges samer och en nordisk samekonvention – rättsperspektiv
på samefrågan

6 september 2013

 

Rättssäkerheten i sexualbrottmål
28 februari 2013

 

Domaren i rättssamhället
23 maj 2012

 

Barnen i rättssamhället
21 november 2011

 

Modernare rättegång – större krav på
nämndemännen – minskad rättssäkerhet?

2 maj 2011

 

Resningsinstitutet – den yttersta
garantin för rättssäkerheten?

26 november 2010

 

Rättssäkerhet i vågskålen – juridik och psykologi
19 april 2010

VERKSAMHET STIFTELSEN HEM