hem / verksamhet / seminarium 6 september 2013

Sveriges samer och en nordisk samekonvention – rättsperspektiv på samefrågan
(6 september 2013)


Seminariet genomförs med stöd från Torsten Söderbergs Stiftelse

Dokument

SRV seminarium 130906.pdf
SRV sameratt bakgrund 130906.pdf
SRV nordisk samekonvention 130906.pdf


SRV_seminarium_130906_referat.pdf
Omma_Ung_same__sverige.pptx


Film / VideoklippLänkar till individuella talare samt slutdiskussion:

Bertil Bengtsson, prof.em., f.d. justitieråd:
"Brister i rättsordningen med avseende på samerna"

Hugh Beach, prof. i kulturantropologi:
"Samernas situation"

Lotta Omma, M.D.:
"Samernas livsvillkor och hälsa"

Peter Nobel, J.D.:
"Urfolken i folkrätten och internationell kritik av svensk
samepolitik
"

Carina Mårtensson, dep.råd, Landsbygdsdepartementet:
"Förhandlingarna om en nordisk samekonvention"

Lars-Anders Baer, f.d. GS för Nordiska samerådet:
"Farhågor och önskemål"

Stefan Mikaelsson, ordförande i Sametinget:
"Demokrati och mänskliga rättigheter i samisk kontext"

Samtliga deltagare:" Efterföljande diskussion"

VERKSAMHET STIFTELSEN HEM