hem /

En stiftelse med syfte att stärka rättsstaten


Stiftelsen Rättsstatens Vänner skapades av professor Anders Agell på senhösten 2008 i syfte att de rättssäkerhetsfrågor som så starkt engagerat honom skulle bli belysta också i fortsättningen. Stiftelsen har till uppgift att fortsätta hans arbete med att bevaka utvecklingen av de förhållanden rörande rättssamhället som skall främja och garantera rättssäkerheten.


Stiftelsen Rättsstatens Vänner
press@rattsstatensvanner.se
VERKSAMHET STIFTELSEN HEM